CHIRO VEJEL

Is this your organisation? Click here to register

Do you want to support this organisation?Click here

About this organisation

Missions

Modified by organisation

Om de Chiro’s te ondersteunen werd op 14 februari 2011 de VZW Steungroep Chiro Veerle opgericht. Deze bestaat uit oud-leiding, leiding en ouders, aangevuld met ereleden uit parochie Veerle en gemeente Laakdal.
Momenteel heet de VZW als voornaamste doel de Chiromeisjes en -jongens Veerle te voorzien van nieuwe jeugdlokalen. Er werd geopteerd om de jeugdlokalen te voorzien van voldoende sanitaire- en kookgelegenheden om de lokalen tevens als jeugdverblijfplaats te verhuren. Bovendien heeft de omgeving van de nieuwe locatie heel wat troeven in handen, die zeer attractief zijn voor een chirolokaal, alsook voor een kampplaats.

Contact

  Modified by organisation
  Phone
  0475265645
  Address

  Kwade Plas 9
  Laakdal - Varendonk 2431
  Belgium

  Official Source
  Comes from official sources
  Address

  9 Kwade Plas
  Laakdal 2431
  Belgium

  Numbers & Establishment(s)

  Comes from official sources

  Entreprise number

  834181291

  Juridical Form

  Non-profit organization

  Status

  Active

  Date of creation

  04/02/2011

  Main Office

  Activities

  Comes from official sources

  Financials & Employment

  Employment

   Modified by organisation
   Full time equivalent
   0
   Looking for volunteers ?
   Yes

   Do you want to support this organisation?

   Sorry, the organisation hasn't filled out anything yet
   Come back in the futur to see how you can get involved and help out !

   Is this your organisation?

   Click here to see how to edit your page