Over because

"Because, it matters!": Engagement, dat telt! 
Je vindt alles over en voor goede doelen op één plek.

 • Wat is because?
 • Doelstellingen
 • Waarden
 • Voor wie is because bedoeld?
 • Welke organisaties zijn erbij betrokken?
together
because

Wat is because?

because is een website van de Koning Boudewijnstichting, een onafhankelijke stichting van openbaar nut. 

Het is het meest uitgebreide en betrouwbare uithangbord van de social profit sector in België. De database biedt kosteloos duidelijke, accurate en gemakkelijk toegankelijke informatie aan over meer dan 30.000 organisaties in België. De gegevens zijn gebaseerd op officiële bronnen en worden automatisch bijgewerkt.

Op because vind je informatie, cijfers en nieuws over goede doelen in België. Als goed doel kan je kosteloos je profiel invullen in onze database.

helping hands
doelstellingen

Zichtbaarheid, transparantie en inspiratie

 • het makkelijker maken voor vrijwilligers en potentiële donateurs om betrokken te raken, omdat ze alle informatie kunnen vinden die ze nodig hebben over de goede doelen die belangrijk voor hen zijn en/of over organisaties dicht bij huis.

 • goede doelen in de schijnwerpers zetten, een platform aanbieden om hun activiteiten te promoten en de legitimiteit en verantwoordingsplicht van organisaties in de sector te versterken.

 • een volledig en transparant overzicht van de social profit sector bezorgen. Dit 360-gradenoverzicht biedt de onderzoekssector en overheidsinstanties uitgebreide gegevens voor relevante analyses. Bovendien versterkt deze betrouwbare showcase de legitimiteit en verantwoording van de vrijwilligerssector.

objectif
fichiers

Waarden

Betrouwbaarheid

De officiële gegevens worden automatisch bijgewerkt en elke organisatie kan haar bestand gratis invullen en wijzigen. De database aan de bron van because is de Social Profit DataTrust. Dit is een database met gedetailleerde en betrouwbare openbare informatie over de social profit sector. In totaal bevat hij meer dan 70.000 referenties. Deze informatie is afkomstig van drie officiële bronnen :

 • De Kruisbank van Ondernemingen (KBO), die gegevens bevat over de naam van het bedrijf, de oprichtingsdatum, de rechtsvorm, enz.

 • De Nationale Bank van België (NBB), die de financiële situatie van bedrijven, hun balansen en hun omzet registreert

 • Het Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), die het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers vermeldt, enz.

poignée de main

Stimulerend engagement

Engagement stimuleren als vrijwilliger of donateur. Want dat maakt deel uit van een van de missies van de Koning Boudewijnstichting: het stimuleren en aanmoedigen van alle vormen van engagement. Of het nu gaat om mensen die zich inzetten voor het maatschappelijk middenveld door organisaties op te richten die zich inzetten voor het algemeen belang, mensen die geld of tijd willen geven aan een goed doel, of mensen die deze sector willen vertegenwoordigen, analyseren en verdedigen, because is er om al deze initiatieven te ondersteunen, van de kleinste tot de grootste.

light

Onafhankelijkheid en ethiek

De organisaties op de because site zijn geselecteerd op basis van verschillende factoren: hun rechtsvorm, hun activiteiten en hun missies. Because is neutraal en onafhankelijk in zijn selectie. Opname in de catalogus impliceert geenszins een kwaliteits- of vertrouwenslabel. De Koning Boudewijnstichting controleert de waarde van deze organisaties niet. Met het oog op onafhankelijkheid en ethiek worden alle organisaties opgenomen die aan deze criteria voldoen en krijgt geen enkele organisatie voorrang op een andere. Ze staan allemaal op gelijke voet
Feitelijke verenigingen is het enige segment van de social profit sector dat niet is opgenomen in de DataTrust, aangezien feitelijke verenigingen niet verplicht zijn om zich te registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ethiek is een zeer belangrijke waarde voor because. Als u op de site een organisatie tegenkomt die niet beantwoordt aan de waarden van algemeen belang, of als u vindt dat die ontbreekt, aarzel dan niet om dit te melden via 
[email protected].

 

transparency

Transparantie

because beoogt meer transparantie over de gegevens en activiteiten van organisaties in de sector. De uitgebreide database over deze organisaties draagt bij aan de transparantie van de sector. Deze organisaties ontlenen hun legitimiteit aan hun maatschappelijke doelstellingen en aan de toegevoegde waarde die ze hebben voor de samenleving.
Juist om deze legitimiteit te consolideren zijn transparantie en verantwoording zo belangrijk, met name ten aanzien van partners, sponsors, donateurs en vrijwilligers. Want door organisaties toe te staan om hun gegevens bij te werken en zelf wijzigingen aan te brengen in de officiële gegevens, kiezen zij voor vertrouwen. Transparantie wordt ook gewaarborgd door duidelijk de bronnen achter elk gegeven aan te geven.

because, voor wie?

Tot wie richt because zich?

volunteers

Vrijwilligers

Vrijwilligers die op zoek zijn naar een vereniging of stichting om zich voor in te zetten, die aansluiten bij hun persoonlijke waarden, in een bepaald gebied of dicht bij huis.

donors

Donateurs

Donateurs die een organisatie willen steunen met een financiële gift, of die op zoek zijn naar informatie over filantropie.

playing children

Verenigingen, stichtingen en andere goede doelen

Voor organisaties die zich betrouwbaar willen tonen naar hun partners, mecenassen, donateurs, vrijwilligers, enz. Omdat het hun profiel verbetert en hun legitimiteit versterkt. Het stelt hen ook in staat om gemakkelijk informatie te vinden over andere organisaties met dezelfde missies of in hetzelfde geografische gebied, bijvoorbeeld met het oog op een samenwerking of partnerschap.

researchers

Academici en overheden

because biedt gratis toegang tot een uitgebreide, gedetailleerde en betrouwbare database die automatisch wordt bijgewerkt. Dankzij de Social Profit DataTrust is het nu mogelijk om de sector op een effectieve en relevante manier in kaart te brengen.

because

Welke organisaties staan in de catalogus?

Staan in de catalogus

 • Organisaties met de volgende rechtsvormen: stichting van openbaar nut, vereniging zonder winstoogmerk, projectvereniging, particuliere stichting, instelling zonder winstoogmerk, wetenschappelijke organisatie, vennootschap met sociaal oogmerk en coöperatie, allen voor zover zij maatschappelijke activiteiten hebben (op basis van een selectie van NACE-activiteitencodes)
 • Organisaties die sociaal van aard zijn en een doel van algemeen belang nastreven
 • Organisaties die voortkomen uit particulier initiatief en institutioneel gescheiden zijn van overheidsinstanties

 

Staan NIET in de catalogus

 • Organisaties die winst uitkeren aan hun leden of directeuren voor persoonlijke doeleinden
 • Organisaties waarvan de missie of activiteiten in strijd zijn met de mensenrechten
 • Organisaties met uitsluitend religieuze activiteiten
 • Scholen en universiteiten
 • Politieke organisaties
 • Handelsfederaties die de belangen van commerciële leden verdedigen
 • Overheidsinstanties
 • Fondsen van de Koning Boudewijnstichting

Gratis diensten

De diensten van because zijn volledig kosteloos, zowel voor het publiceren als voor het raadplegen van informatie met betrekking tot goede doelen.