Informatiebrochure - Privacybeleid

We zetten ons in om de privacy te beschermen van de personen van wie we persoonlijke gegevens verwerken. We behandelen deze informatie strikt vertrouwelijk en in volledige overeenstemming met de huidige wetgeving.

Het doel van deze informatieve kennisgeving is u transparante informatie te verstrekken over de gegevens die wij verzamelen, het doel ervan, ons gebruik ervan en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons Privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. U kunt de volledige versie ook hier lezen.

We willen u erop wijzen het Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: [email protected].

 

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De Koning Boudewijnstichting – KBS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Koning Boudewijnstichting - Stichting van Openbaar Nut

Brederodestraat 21, 1000 Brussel - België

KBO-nr: BE0415.580.365

 

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld als ons enige contactpunt:

Kaizen Law SRL

[email protected]

KBO-nr: BE0758.448.146

 

 1. WAAROM VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

De gegevens die we verzamelen zijn voornamelijk bedoeld:

 1. Voor de lanceringscampagne van because.eu en om u aan te moedigen uw organisatie te promoten op de website because.eu;
 2. Om een gebruikersaccount aan te maken op de website because.eu waarmee u de gegevens van uw organisatie kunt bijwerken;
 3. Om u nieuwsbrieven te sturen over de website because.eu en de sector.
 4. Om een tweejaarlijkse studie te voeren die sinds 2010 de financiële gezondheid van verenigingen in België meet.

Voor meer informatie verwijzen we naar de volledige versie van het Privacybeleid van de Koning Boudewijnstichting dat hier beschikbaar is.

 

 1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Wij verzamelen uw - al dan niet persoonlijke - gegevens voor verschillende doeleinden, zoals gedefinieerd in de vorige paragraaf (zie punt 2). Dit zijn de volgende categorieën van gegevens:

 • Uw e-mailadres voor de lanceringscampagne van because.eu;
 • Uw identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en rol in de organisatie) voor het aanmaken van uw account;
 • Uw naam, voornaam en e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven.
 • Bedrijfsnummer, naam organisatie, adres, e-mailadres, telefoonnummer organisatie

 

 1. HOE VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

Wij verzamelen en bewaren gegevens over u wanneer u zich registreert of een formulier invult dat door de KBS op haar websites ter beschikking wordt gesteld, voor de in punt 2 vermelde doeleinden.

In het kader van de lanceringscampagne van because.eu verzamelt de KBS contactgegevens (e-mailadres) over u via derden en informatie die toegankelijk zijn op publieke websites. Deze gegevens worden onmiddellijk na afloop van de campagne verwijderd.

In het kader van de studie hebben we gegevens over uw organisatie van de website "Goede Doelen" gehaald.

 

 1. ZIJN UW GEGEVENS BESCHERMD?

Wij maken er een erezaak van om de privacy van de betrokken personen te respecteren. We hanteren een strikt vertrouwelijkheidsbeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

 

 1. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de nagestreefde doelen en doelstellingen te bereiken (zie punt 2). De bewaartermijnen kunnen per verwerking verschillen, afhankelijk van het doel en de rechtsgrondslag voor de bewaartermijnen.

 

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

U kunt te allen tijde vragen om uw gegevens te controleren, in te kijken, te bewerken, te verwijderen of over te dragen, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens of te vragen deze te beperken. Stuur ons hiervoor een e-mail naar het volgende adres: [email protected]. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

 

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN AAN WIE WORDEN ZE BEKENDGEMAAKT?

Onze werknemers en onderaannemers hebben alleen toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 2). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. De categorieën van ontvangers staan vermeld in de volledige versie van het Privacybeleid.

 

 1. GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR AAN HET BUITENLAND?

Wij geven uw gegevens enkel door aan een land buiten de Europese Unie als dat land een beschermingsniveau garandeert dat gelijkwaardig is aan het niveau dat u kunt genieten in het land waar u woont of binnen de grenzen die worden toegestaan door de geldende wetgeving, bijvoorbeeld door gegevensbescherming te garanderen door middel van passende contractuele bepalingen.

 

 1. HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE VAN BECAUSE.EU? 

Uw e-mailadres gebruiken we alleen om uw verzoeken op te volgen, uw registraties te beheren en u op de hoogte te houden van de activiteiten van because.eu.

 

 1. WAT TE DOEN BIJ EEN GESCHIL?

Niemand is gebaat bij langdurige juridische procedures. In geval van een geschil tussen ons, verbinden wij ons ertoe voorrang te geven aan dialoog en openheid bij het zoeken naar een minnelijke schikking. U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.