Analyseren

because's databank, de Social Profit DataTrust, biedt een uitgebreid overzicht van de social profit sector in België. De database wordt automatisch en regelmatig bijgewerkt op basis van officiële gegevensbronnen. because biedt een uniek overzicht van de sector, met gedetailleerde informatie over elke structuur (doelen, activiteiten, locatie, doelpubliek, aantal personeelsleden en vrijwilligers, financiële situatie).

Dit stelt overheden op alle niveaus en de academische wereld in staat om een precies beeld te krijgen van welke social profit organisaties en fondsen er in België bestaan en om analyses en onderzoek uit te voeren op basis van kwaliteitsgegevens.

Social Profit DataTrust

Social Profit DataTrust informatiebronnen

Datatrust brengt gegevens samen die voornamelijk afkomstig zijn van drie officiële bronnen:

Door het samensmelten van deze gegevens beschikken we nu over uitgebreide, gestructureerde informatie over de social profit sector in België die gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen. De social profit sector is een brede sector die non-profitorganisaties, stichtingen, coöperaties, mutualiteiten, gezondheidszorg, onderwijs, sociale diensten, cultuur, vrije tijd, sport, organisaties in de sociale economie, enz. omvat.

Op die manier brengt de DataTrust 140.000 referenties samen. Because selecteerde organisaties van algemeen belang uit deze wereldwijde database op basis van de rechtsvorm en activiteitencode van de bedrijven. Van de 140.000 Datatrust referenties selecteerde because er 50.000, waardoor de site een zo representatief mogelijk overzicht biedt van de social profit sector in België.

Feitelijke verenigingen vormen het enige segment van de social profit sector dat niet automatisch is opgenomen in de datatrust, aangezien zij niet verplicht zijn om zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, noch om een boekhouding te voeren bij de Nationale Bank van België, en ook niet worden opgenomen door de RSZ als ze enkel met vrijwilligers werken.

DataTrust partners

De DataTrust werd ontwikkeld op initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met andere organisaties die de social profit sector vertegenwoordigen:

 • Bruxeo (intersectorale werkgeversfederatie die de social profit sector en zijn ondernemingen - verenigingen - in Brussel vertegenwoordigt) 

 • ConcertES (platform dat de federaties van de sociale economie in Wallonië en Brussel vertegenwoordigt) 

 • UNIPSO (sectoroverschrijdende confederatie van werkgevers die de social profit sector en haar ondernemingen vertegenwoordigen - verenigingen zonder winstoogmerk - in Wallonië en de Franstalige gemeenschap in België) 

 • Unisoc (sectoroverschrijdende representatieve confederatie van alle Belgische social-profit werkgevers op nationaal niveau) 

 • Verso (Interprofessionele werkgeversfederatie voor sociale ondernemingen in Vlaanderen) 

logo

 

Social Profit DataTrust

Op zoek naar gestructureerde gegevens?

Het Social Profit DataTrust Fund is een datafbank met als doelstellingen:

 • Het bundelen, structureren en centraliseren van gegevens met betrekking tot de social profit sector op lange termijn
 • De toegang tot deze gegevens voor zijn partners beveiligen en vergemakkelijken
 • Het profiel van de social profit sector verhogen
 • Het delen en gebruiken van deze gegevens voor het algemeen belang en de academische wereld vergemakkelijken
 • Tools aanbieden voor gedeelde gegevensintelligentie
 • Andere gelijkaardige Europese initiatieven inspireren

Om projecten van algemeen belang te helpen, biedt de Social Profit DataTrust onder bepaalde voorwaarden gratis toegang tot haar open data voor onderzoeks- en analysedoeleinden.

Heb je een vraag? Stuur een e-mail naar [email protected]

header-rcp